My Drive app by Generali image 128 x 128 pixels
Όσοι ασφαλισμένοι της πρώην ΑΧΑ δεν έχουν λογαριασμό στο MyGenerali, θα πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους. Μάθετε Περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ MY GENERALI

Ι.  Γενική Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης My Generali αποτελεί Πρόγραμμα Επιβράβευσης των πελατών (Συμβαλλόμενων και Ασφαλισμένων) της Εταιρίας για τη συνολική συναλλακτική σχέση τους αυτήν. Στο πλαίσιο αυτού, κάθε φορά που νέοι ή υφιστάμενοι πελάτες πραγματοποιούν συναλλαγές ή άλλες ενέργειες, οι οποίες εξειδικεύονται από την Εταιρία με διάφορα κριτήρια, επιβραβεύονται με τη χορήγηση Πόντων,  τους οποίους  μπορούν να εξαργυρώσουν για την αγορά κουπονιών που αντιστοιχούν σε εκπτώσεις στα ασφάλιστρα Ασφαλιστικών Προϊόντων της Εταιρίας ή  στην αξία αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών Συνεργατών του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης διέπεται από τους παρόντες ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.

ΙΙ. Ορισμοί

Για τους σκοπούς τoυ παρόντος, οι παρακάτω όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως:

(α) Ασφαλισμένος: το πρόσωπο υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη και το οποίο κατονομάζεται σε ένα εν ισχύ Ασφαλιστήριο της Εταιρίας.

(β) Ασφαλιστήριο: το έγγραφο το οποίο εκδίδεται από την Εταιρία, αποδεικνύει τη σύμβαση ασφάλισης και περιέχει τα εξατομικευμένα στοιχεία αυτής.

(γ) Ασφαλιστικό προϊόν: ένα προϊόν του κλάδου ασφάλισης ζωής ή των κλάδων ασφάλισης κατά ζημιών που παρέχεται από την Εταιρία.

(δ) Εταιρία:  Η ασφαλιστική εταιρία «Generali Hellas A.Α.Ε.»

(ε) Εφαρμογή My Generali: η εφαρμογή (app), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet ή υπολογιστή και η οποία παρέχει στους Συμβαλλόμενους και Ασφαλισμένους πρόσβαση σε πληροφορίες, παροχές, καλύψεις, πληρωμές και αποδείξεις των Ασφαλιστηρίων που τους αφορούν.

(στ) Εφαρμογή My HealthIQ: η εφαρμογή (app), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet ή υπολογιστή και η οποία παρέχει στους Συμβαλλόμενους και Ασφαλισμένους τη δυνατότητα να καταγράφουν τις φυσικές τους δραστηριότητες και συνήθειες, να λαμβάνoυν εξατομικευμένη βαθμολογία και άλλες συμβουλές που αφορούν την υγεία και την ευεξία τους.

(ζ) Εφαρμογή My Drive:  η εφαρμογή (app), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet ή υπολογιστή και η οποία παρέχει στους Συμβαλλόμενους και Ασφαλισμένους τη δυνατότητα να καταγράφουν και να παρακολουθούν τις διαδρομές τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένη βαθμολογία σχετικά με την οδηγική τους συμπεριφορά.

(η) Λογαριασμός Generali ID: o προσωπικός λογαριασμός κάθε Συμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου που είναι αναγκαίος για την πρόσβαση και χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών της Εταιρίας.

(θ) Λογαριασμός Πόντων: ο λογαριασμός παρακολούθησης των Πόντων κάθε Συμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου της Εταιρίας

(ι) Μέλος του Προγράμματος: ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλισμένος που αποδέχεται τους παρόντες Όρους του Προγράμματος

(ια) Όροι του Προγράμματος: οι παρόντες ειδικοί όροι συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(ιβ) Πόντοι: ο μηχανισμός μέσω του οποίου η Εταιρία υπολογίζει την αξία της Υπαγόμενης Συναλλαγής ή Ενέργειας κάθε Μέλους, με σκοπό την επιβράβευσή του για τη συνολική συναλλακτική του σχέση με την Εταιρία.

(ιγ) Πρόγραμμα Επιβράβευσης My Generali: το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Συμβαλλομένων και Ασφαλισμένων της Εταιρίας, με το οποίο οι τελευταίοι συλλέγουν Πόντους κάθε φορά που πραγματοποιούν μία Υπαγόμενη Συναλλαγή ή Ενέργεια. Οι Πόντοι που συλλέγονται από τα Μέλη εξαργυρώνονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(ιδ) Συμβαλλόμενος: το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή των ασφαλίστρων.

(ιε) Συνεργάτες του Προγράμματος: οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης, παρέχοντας προϊόντα ή υπηρεσίες τους.

(ιστ) Υπαγόμενη Συναλλαγή ή Ενέργεια: οι συναλλαγές ή ενέργειες των Μελών του Προγράμματος, που αναφέρονται ειδικότερα στο κεφ. IV παρ. 2 των παρόντων Όρων, και οι οποίες συνεπάγονται τη χορήγηση Πόντων στο Λογαριασμό των Μελών.

ΙΙΙ. Γενικοί όροι

 1. Ιδιότητα Μέλους. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (α) έχει την ιδιότητα του Συμβαλλόμενου ή του Ασφαλισμένου σε ένα ενεργό ατομικό ή ομαδικό Aσφαλιστήριο της Εταιρίας οποιουδήποτε κλάδου ασφάλισης, (β) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και (γ) έχει δημιουργήσει Λογαριασμό Generali ID, αποκτά αυτοδίκαια την ιδιότητα του Μέλους. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος διατηρεί την ιδιότητα του Μέλους, καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε Όρων του Προγράμματος και του Ασφαλιστηρίου ή/ και των Εφαρμογών My Health IQ και My Drive αντίστοιχα, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο. Η χρήση του Προγράμματος είναι προαιρετική και στη διάθεση του Μέλους.
 2. Λογαριασμός Πόντων. Η Εταιρία τηρεί για κάθε Μέλος ένα Λογαριασμό Πόντων, στον οποίο συγκεντρώνεται το σύνολο των Πόντων από όλες τις Υπαγόμενες Συναλλαγές ή Ενέργειες του Μέλους.
 3. Ενημέρωση Μέλους για το Πρόγραμμα. Τα Μέλη του Προγράμματος ενημερώνονται για τους Όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες προωθητικές ενέργειες, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας generali.gr , μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών στο info@generali.gr ή στο 210 8096100, ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Εταιρίας μέσο.
 4. Ενημέρωση Μέλους για το Λογαριασμό Πόντων. Κάθε Μέλος του Προγράμματος δύναται ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει γνώση, μέσω της σχετικής ενότητας στην Εφαρμογή My Generali, των συνολικών του Πόντων που έχει συγκεντρώσει από όλες τις Υπαγόμενες Συναλλαγές ή Ενέργειες, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες συλλογής Πόντων ανά Υπαγόμενη Συναλλαγή ή Ενέργεια (όπως ενδεικτικά από ποιες Υπαγόμενες Συναλλαγές ή Ενέργειες χορηγήθηκαν Πόντοι και ποιος ήταν ο αριθμός αυτών για κάθε μία ξεχωριστά), ώστε να είναι πλήρως διαφανής και διακριτός ο τρόπος συλλογής τους. Μέσω της ίδιας Εφαρμογής, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των Πόντων, τα διαθέσιμα προς αγορά κουπόνια και την ημερομηνία λήξης αυτών, καθώς και τον αριθμό των Πόντων που απαιτούνται έναντι συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης στα ασφάλιστρα των Ασφαλιστηρίων, ανά κλάδο ασφάλισης, ή έναντι μέρους ή/και ολόκληρης της αξίας προϊόντων ή υπηρεσιών των Συνεργατών του Προγράμματος.
 5. Τροποποίηση του Προγράμματος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας www.generali.gr ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Εταιρίας μέσο, και τίθενται σε ισχύ ένα μήνα από την ανωτέρω γνωστοποίησή τους στα Μέλη. Η πραγματοποίηση Υπαγόμενης Συναλλαγής ή η εκτέλεση Υπαγόμενης Ενέργειας για τη συλλογή ή/και την εξαργύρωση Πόντων συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος.
 6. Λήξη του Προγράμματος. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με προηγούμενη ειδοποίηση των Μελών του Προγράμματος, μέσω της ιστοσελίδας της www.generali.gr ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Εταιρίας μέσο. Η λήξη του Προγράμματος λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση. Εντός της προθεσμίας αυτής, τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώνουν τους Πόντους που έχουν συγκεντρώσει και να αγοράσουν κουπόνια, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος.
 7. Συνεργάτες του Προγράμματος. Τα Μέλη του Προγράμματος δύνανται να εξαργυρώνουν Πόντους αγοράζοντας κουπόνια που αντιστοιχούν σε εκπτώσεις όχι μόνο σε Ασφαλιστικά Προϊόντα, αλλά και σε προϊόντα ή υπηρεσίες Συνεργατών του Προγράμματος. Η ενημέρωση για τους εκάστοτε Συνεργάτες του Προγράμματος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας ή ειδικών εντύπων, καθώς και μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας.
 8. Έλεγχος πόντων. Η Εταιρία δύναται να ελέγξει τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί ή εξαργυρωθεί από το Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος αποκλειστικά για Υπαγόμενες Συναλλαγές ή Ενέργειες του τελευταίου έτους. Ειδικά για τους Πόντους που έχουν συλλεγεί από τη χρήση των Εφαρμογών My Drive και My Health IQ, η Εταιρία βασίζεται στις βαθμολογίες και στους πόντους που της παρέχουν οι εταιρίες Generali Jeniot S.p.A. και Dacadoo AG αντίστοιχα, στις οποίες ανήκουν οι Εφαρμογές αυτές.

ΙV. Συλλογή πόντων

 1. Γενικά. Οι Πόντοι συλλέγονται με κάθε πραγματοποίηση Υπαγόμενης Συναλλαγής ή Ενέργειας, όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 2 κατωτέρω. Οι πόντοι χορηγούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 κατωτέρω.
 2. Υπαγόμενες Συναλλαγές και Ενέργειες. Στις Υπαγόμενες Συναλλαγές και Ενέργειες περιλαμβάνονται: (α) η δημιουργία λογαριασμού Generali ID μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα https://id.generali.gr/web/signup?clientapp=mygen και η εγγραφή στην Εφαρμογή My Generali, (β) η online πληρωμή ασφαλίστρων μέσω της ιστοσελίδας https://fastpay.generali.gr/  (γ) η εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής My Drive, (δ) η εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής My HealthIQ. Επιπρόσθετα, (ε) μπορεί να είναι δυνατή η συλλογή Πόντων με την αγορά/ απόκτηση συγκεκριμένου Ασφαλιστικού Προϊόντος της Εταιρίας που τυχόν θα συνδεθεί με το Πρόγραμμα.  Η Εταιρία δύναται, οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση της, να προσθέτει ορισμένους τύπους συναλλαγών ή ενεργειών στις Υπαγόμενες Συναλλαγές ή Ενέργειες, ή και να εξαιρεί άλλους, γεγονός το οποίο θα συνεπάγεται την άμεση προσθήκη ή κατάργηση της δυνατότητας των Μελών να συλλέγουν Πόντους από τη θέση σε ισχύ της ως άνω προσθήκης ή εξαίρεσης. Τα Μέλη του Προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται για τις εκάστοτε ισχύουσες ή τυχόν εξαιρούμενες Υπαγόμενες Συναλλαγές ή Ενέργειες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.generali.gr
 3. Αριθμός και αναλογία χορηγούμενων Πόντων

(α) Δημιουργία Λογαριασμού Generali ID: Στα Μέλη του Προγράμματος χορηγούνται 50 Πόντοι εφάπαξ με τη δημιουργία του προσωπικού τους Λογαριασμού Generali ID.

(β) Online πληρωμή ασφαλίστρων μέσω της υπηρεσίας Fast Pay: Κάθε φορά που πραγματοποιείται πληρωμή ασφαλίστρων ενός Ασφαλιστηρίου με τον τρόπο αυτό, o Συμβαλλόμενος στο Ασφαλιστήριο αυτό συλλέγει 3, 6 ή 12 Πόντους, ανάλογα με τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου

(γ) Χρήση της Εφαρμογής My Drive. Ο αριθμός των Πόντων που χορηγούνται στα Μέλη του Προγράμματος βασίζεται στο μέσο όρο της βαθμολογίας οδηγικής συμπεριφοράς που πέτυχε το Μέλος του Προγράμματος τους τελευταίους τρεις μήνες. H  βαθμολογία αυτή εμφανίζεται εντός της Εφαρμογής και αποστέλλεται επίσης στην Εταιρία από την Generali Jeniot S.p.A. προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή έκπτωσης ασφαλίστρων.  Οι Πόντοι χορηγούνται και εμφανίζονται στο Λογαριασμό μηνιαίως.

Βαθμολογία My Drive

Πόντοι Προγράμματος

[70-75]

10

[76-85]

20

[86+]

30

(δ) Χρήση της Εφαρμογής My Health IQ.  Ο αριθμός των πόντων που κερδίζουν οι χρήστες της Εφαρμογής δε σχετίζεται με τη βαθμολογία της υγείας τους, αλλά βασίζεται στις δραστηριότητες τους και γενικότερα στον τρόπο και τη συχνότητα χρήσης της Εφαρμογής.  Ο αριθμός αυτός, ο οποίος γνωστοποιείται σε αυτούς μέσω της Εφαρμογής και αποστέλλεται επίσης στην Εταιρία από την Dacadoo AG, μετατρέπεται σε Πόντους για τα Μέλη του Προγράμματος, σύμφωνα με την ακόλουθη αναλογία. Οι Πόντοι χορηγούνται  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πόντοι My Health IQ

Πόντοι Προγράμματος

[0-2.000]

0

[2.001-4.000]

20

[4.001-7.000]

40

[7.001-10.000]

60

(ε) Αναφορικά με τα Ασφαλιστικά Προϊόντα που είναι συνδεδεμένα ή τυχόν θα συνδεθούν στο μέλλον με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των Χορηγούμενων Πόντων και η απόδοση αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους του εκάστοτε Ασφαλιστικού Προϊόντος.

 1. Διάρκεια ισχύος Πόντων. Πόντοι που έχουν συλλεγεί από Υπαγόμενες Συναλλαγές ή Ενέργειες και δεν έχουν εξαργυρωθεί μετά την πάροδο 2 ετών από τη πίστωσή τους στο Λογαριασμό, ακυρώνονται. Τα Μέλη του Προγράμματος ειδοποιούνται μέσω της σχετικής ενότητας στην Εφαρμογή MyGenerali για τον αριθμό των Πόντων τους που πρόκειται να λήξουν, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα.

V. Εξαργύρωση Πόντων

 1. Γενικά. Τα Μέλη του Προγράμματος μπορούν να εξαργυρώσουν Πόντους για να αγοράζουν κουπόνια στο Πλαίσιο του Προγράμματος, τα οποία αντιστοιχούν σε εκπτώσεις στα ασφάλιστρα Ασφαλιστικών Προϊόντων ή στην αξία άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, που προκαθορίζει η Εταιρία μαζί με τους Συνεργάτες του Προγράμματος. Δυνατότητα εξαργύρωσης των Πόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος έχουν αποκλειστικά τα Μέλη.
 2. Τυπικές προϋποθέσεις εξαργύρωσης. Η εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων επιτρέπεται είτε κατά τη σύναψη είτε κατά την ανανέωση Ασφαλιστηρίου της Εταιρίας οποιουδήποτε κλάδου ασφάλισης, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος προωθητικών ενεργειών της Εταιρίας. Ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται έναντι συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης στα ασφάλιστρα των Ασφαλιστηρίων καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία και διαφέρει ανάλογα τον τύπο του Ασφαλιστηρίου (Line of business), τον κλάδο ασφάλισης και το εάν πρόκειται για σύναψη νέου ή ανανέωση υφιστάμενου Ασφαλιστηρίου. Αντίστοιχα, ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται έναντι μέρους ή/και ολόκληρης της αξίας προϊόντων ή υπηρεσιών των Συνεργατών του Προγράμματος καθορίζεται είτε αποκλειστικά από την Εταιρία σε περίπτωση που τα έχει η ίδια προαγοράσει είτε από κοινού με τους Συνεργάτες. Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από την Εταιρία ή τους Συνεργάτες του Προγράμματος.
 3. Προσφορές εξαργύρωσης. Η Εταιρία δύναται να οργανώνει ειδικές προωθητικές ενέργειες και να απευθύνει στα Μέλη του Προγράμματος ειδικές Προσφορές εξαργύρωσης Πόντων σε Ασφαλιστικά Προϊόντα ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες Συνεργατών του Προγράμματος. Οι Προσφορές εξαργύρωσης, οι οποίες γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.generali.gr, μέσω διαφήμισης, μέσω εταιρικών εντύπων (π.χ. ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλίστρων) ή και γενικά με οποιοδήποτε πρόσφορο, κατά την κρίση της Εταιρίας, τρόπο, έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/και διαθεσιμότητα (π.χ. ανάλογα με την ύπαρξη αποθεμάτων του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας). Η Εταιρία ή ο Συνεργάτης του Προγράμματος δεν υποχρεούται σε εξαργύρωση Πόντων μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς εξαργύρωσης ή/και της εξάντλησης των διαθέσιμων αποθεμάτων. Η Εταιρία δύναται επίσης να θέσει όριο στο πλήθος των κουπονιών, ανά είδος, που μπορεί να αγοράσει ένα Μέλος του Προγράμματος ή/και να ορίσει ένα μέγιστο αριθμό Πόντων εξαργύρωσης σε ετήσια βάση για κάθε Μέλος.
 4. Εκπτώσεις σε Ασφάλιστρα- Εμπορική πολιτική της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι όποιες εκπτώσεις σε ασφάλιστρα λαμβάνουν τα Μέλη του Προγράμματος είτε κατά τη σύναψη είτε κατά την ανανέωση Ασφαλιστηρίου της Εταιρίας ισχύουν κατά το χρόνο εξαργύρωσης των Πόντων τους. Σε περίπτωση ύπαρξης, κατά το χρόνο αυτό, πολλαπλών προσφορών του ίδιου κλάδου ασφάλισης, η έκπτωση ισχύει μόνο για την πρώτη προσφορά που θα γίνει αποδεκτή από το Μέλος του Προγράμματος και θα πληρωθούν τα ασφάλιστρα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τα κριτήρια και τα ποσοστά των εκπτώσεων, καθώς και την  αναλογία μετατροπής των Πόντων σε εκπτώσεις. Υπογραμμίζεται επίσης ότι το αρχικό ποσό των ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η παρεχόμενη έκπτωση του Προγράμματος ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την επόμενη ανανέωση του Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική της Εταιρίας και τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 5. Αποποίηση ευθύνης. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για την παράδοση, την κατάσταση, την ποιότητα ή την εγγύηση των προϊόντων ή υπηρεσιών των Συνεργατών του Προγράμματος, που παραδίδονται στα Μέλη του Προγράμματος στο πλαίσιο αυτού. Επιστροφές και ακυρώσεις οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την ισχύουσα πολιτική επιστροφής ή ακύρωσης που προβλέπει ο εκάστοτε Συνεργάτης, ο οποίος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει με Μέλος του Προγράμματος.

VΙ. Ευθύνη του Μέλους – Υποχρέωση ορθής χρήσης του Προγράμματος

 1. Οι Πόντοι συλλέγονται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πώληση ή ανταλλαγή των Πόντων απαγορεύεται ρητά. Η χρήση των προϊόντων που έχουν αποκτηθεί με εξαργύρωση των Πόντων, με σκοπό τη μεταπώληση τους, απαγορεύεται ρητά.
 2. Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος του Προγράμματος οποιουδήποτε Όρου αυτού και γενικότερα σε περίπτωση αθέτησης οποιασδήποτε υποχρέωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε συμβατική του σχέση με την Εταιρία, η Εταιρία δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του σε αυτό, καθώς και να ακυρώνει όλους τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

VΙΙ. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε Μέλος ενημερώνεται ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Εταιρία στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων της Generali Hellas A.A.E.», το οποίο είναι διαθέσιμο στο https://www.generali.gr/el/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon.

 

VIII. Λοιποί  Όροι

Οι Όροι του Προγράμματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη  των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη, ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των Όρων αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Κάνε εγγραφή σήμερα και κατέβασε την εφαρμογή MyGenerali!

Επικοινωνία

Κάλεσέ μας στο 210 8096100 ή στείλε μας email στο info@generali.gr για κάθε σου ανάγκη.